บริษัท ฟิวชั่นนิสท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design) การออกแบบตกแต่งภายใน  ( Interior Design) การออกแบบเอกลักษณ์องค์กร ( Corporate Identity Design) และ การออกแบบเอกลักษณ์ตราสินค้า ( Brand Identity Design )

       เราคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสไตล์วินเทจ ( Vintage Style) และ ยูโรเปี้ยนคันทรี่สไตล์ (European Country Style)  ผลงานที่เป็นที่รู้จัก และสร้างชื่อเสียงคือ โครงการออกแบบเอกลักษณ์ และ ออกแบบตกแต่งภายใน SWISS VALLEY HIP RESORT ผู้นำรีสอร์ท สไตล์ยูโรเปี้ยนคันทรี่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  และเป็นโครงการที่ปลุกกระแสการออกแบบสไตล์คันทรี่แอนด์ฟาร์ม (Country and Farm) ของเมืองไทย  อีกหนึ่งในผลงาน คือ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายในอาคารพุทธบารมี พระสุก พระเสริม พระใส ( อาคาร Super V ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  จ.หนองคาย  เป็นโรงพยาบาลชุมชนอันดับหนึ่งและเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศ  ที่เปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้กับวงการโรงพยาบาลของรัฐฯ  ภายใต้แนวคิดที่ว่า “คนชนบทต้องได้รับคุณภาพการรักษาที่ดีได้มาตรฐาน และสภาพแวดล้อมสวยงามเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน ”

ซึ่งผลงานที่เป็นที่รู้จักเหล่านี้  เกิดจากการทำงานที่มุ่งเน้นการวิจัย และ วิเคราะห์ (Design Research ) อย่างเป็นระบบ จนเป็นบทสรุป ของ กลยุทธ์ในการออกแบบ ( Design Strategy ) ส่งผลให้เกิด คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย  คุณค่าด้านอารมณ์ความรู้สึก และ คุณค่าที่สะท้อนตัวตนของโครงการนั้นๆ  เพื่อการเติบโต ต่อยอด และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน